Loading...

סט טלית כתר

טלית מהודרת כולל ריקמת כתר ברכת כוהנים ושם

תיק לטלית תפילין ברכת כוהנים כולל ידית ורצועת נסיעה עם שם

סידור כתר עם שם

כיפה עם שם

850